Bjørn-Tore`s slekt/genealogi side

Notater


Treff 1 til 50 av 172

      1 2 3 4 Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "omkom paa Søen ved at falde ud af en Baad, ved hvilken han i sin herboende Skipper Bernhofs Forretninger seilede. Liget er ikke gjenfundet"
kilde: kirkebok, døde i 1857. 
Monsson, Michael Salamon (I19)
 
2 "omkom paa søen"
En vårdag i 1881 rodde Anna Petrine over til Rostad for å bake flatbrød sammen med noen venner. Det fortelles at det var en skinnende klar deg. Hun rodde alene i en liten "lofotjolle", det var også meningen at hun skulle ha med seg en høyball hjem til sauene. På veien hjem gikk det galt. Folk fant den tomme jolla rekende, Anna Petrine druknet på Reinefjorden den 30. april 1881, 28 år gammel. Hun ble aldri funnet igjen. Noen mente at det hadde blåst opp, og at høyballen hadde bidratt slik at jolla veltet. Hanna Sofie og Petra var nå morløse, og Peter Angell Petersen enkemann.
Info: Harald Bunes
Hun skal i tillegg har vært gravid da hun druknet, info Inger Winstad fra Reine. 
Petersdtr., Anna Petrine (I39)
 
3 (Research):I kirkeboka for innførsel av døde og begravede står det at han er 80 år, dette må sjekkes litt mere opp mot den fødselsdato som jeg har notert meg. Endresen, Knud (I1046)
 
4 (Research):Reidar skal ha dødt 2 dager etter at Anna Petrine (hans egen søster) døde den 30. juni 1916, ombord i lokalbåten på tur til Bodø. Han og hans mor var på tur dit i forbindelse med en undersøkelse av hode til Reidar. Det sies at han skal han falt og slått seg i hode (under lek?) tidliger. De var på tur med lokalbåten- ut fra Å og på tur til Røst da han døde, liket skal ha blitt båret på land der og begravet (men jeg har ikke funnet noen bekreftelse på dette enda) Jeg snakket med Inger Winstad fra Reine, april 2012 om dette, og dette er historen som hun selv har hørt. Olsen, Reidar Otelius (I370)
 
5 1. advent. Bodde da i Nusfjord. Olsen, Peter Johan (I62)
 
6 Alderdom Zacariassen, Casper Olaus Meyer (I165)
 
7 av presten er det skrevet om konfirmantens kristendomskundskap:
nesten meget godt 
Iversen Strand, Lars Ludvig (I114)
 
8 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I2198)
 
9 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I3)
 
10 Blev forrige aar tilbageviist som frugtsommelig. Fødte senere paa Høsten barn i Dølgsmaal. Hun viste i aar megen Anger og flid og blev saale-des antagen med nogenlunde Kundskab. Kilde: Flakstad, Ministerialbok Corneliusdatter, Elen Maria (I61)
 
11 Bodde da på Husø i Steigen Hanssen, Hartvich (I365)
 
12 bodde Guldbrand Guldbrandsen på Liland 2 pd. Han var da 66 år eldre enn sønnen Olle f.1649 og måtte da være født i 1583. Han hadde da følgende sønner: Olle Guldbrandsen 13 år, Simon Simonsen 18 år og Guldbrand Christophersen 5 år, de to siste antaes å være fostersønner. Guldbrandsen, Gulbrand (I2137)
 
13 Caja var mye og lenge syk før hun døde. Hun lå allerede i 1962 på sykestua på Reine, og lå nok der helt til hun døde i 1965.
Info fra Inger Winstad fra Reine april 2012, hun husker dette meget godt for hun lå selv på sykestua i 1962 da hun skulle føde sin datter. Hun snakke mye med Caja- både før og under sykehjemsoppholde. 
Petersdatter, Caja Margrethe (I14)
 
14 Christen Lorentzsøn Sverdrup (1771-1829) - skipper og gjestgiversønn fra Sund i Flakstad. Christen hadde i 1797 kjøpt handelsstedet i Hundholmen i Kirkegrenda, men i 1803 solgte han Hundholmen og kjøpte handelsstedet i Kjerringøya. Christen var en dyktig forretningsmann og la grunnlaget for den nær sagt eventyrlige framgangen for forretningsvirksomheten i Kjerringøya det meste av 1800-tallet. Handelsstedet fulgte etterkommerne etter Christen helt framtil 1959. Lorentsen Sverdrup, Christen (I343)
 
15 Da sto det at hun var ifra Remmen Familie (F221)
 
16 dåpsdato er usikker,
OM 28.04.1774 - 01.05.1774 
Pedersen, Christen (I127)
 
17 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I11)
 
18 De var ikke rike der ute i Bunnesfjorden, ja de var vell heller blandt de minst bemidlede der ute- og en av historiene som hun selv har fortalt var at en gang Ole hadde skitnet til klærne sine og hun måtte vaske dem, så måtte hun kle pa han Adolfa sin kjole, slik at han ikke trengte å gå rundt naken, til hans egene klær var vasket og tørket. Historine fortalt av Inger Winstad fra Reine i april 2012 Petersdatter, Caja Margrethe (I14)
 
19 Den 27. april 1708 hadde Lisbeth Michelsdatter, "nu tilholdende paa Sandaager", ved lensmanden og "tvende Mend" innkalt Christen Hanssøn Klæboe "for hand hende har krenchet og auflet barn med hende, og ej vil være fader til same barn, som Lisbeth nu i retten frasiger, endog hand for sin gierning standet aabenbahre kierchens Disciplin". Christen møtte ikke i retten, men ble pålagt å betale 24 lod sølv i bot til fogden, og møte ved neste ting.
Neste ting var den 6. juli 1708. Christen møtte ikke, til tross for at han var stevnet på lovlig måte. Da det var tydelig at Christen ikke hadde til hensikt å møte i retten, fortsatte saken uten ham. Lisbeth hadde med seg to brev ifra Christen, som bevis. Det "var it elschous zedel, den anden zedel begerer hand sine gafver igjen af hende, som hand hende gifvet hafver, som var 3 guld ringer og it sølf belte". Hun hevdet bestemt at det ikke kunne være noen annen far til barnet.
Christen ble dømt til å betale 12 rksdaler i erstattning til Lisbeth, samt "at bære omsorg for barnets opfostring herefter med klæde og føde". 
Michelsdatter, Lisbeth (I312)
 
20 Det ble fortalt at Sylveig (da hun var lita)
at hun ikke kunne fordra sildgrynssuppe, for dette var som hun selv sa:
"at det både så stygt ut og at det smakte forferdelig stygt".

En dag så prøvde de å ha blåbærsaft oppi for å få henne til å spise, men da hun så dette sa hun:
"det ser pent og bedre ut nå, men det smaker fortsatt like forferdelig stygt"
og deretter takket hun høflig for maten og seg selv. 
Mikalsen, Sylveig (I8)
 
21 Det var dårlige tider hjemme i Bunnesfjorden, og de hadde rett og slett ikke råd til å hente Anna Petrine hjem til seg, så hun ble begravet i Vågan. Pedersdatter, Anna Petrine (I283)
 
22 drengebarn i hjemedaaben kaldt Elling Andreas, avlet efter moderens opgivende med gift mand Erich Rasmussen, Skaalbrekken. Erichsøn, Elling Andreas (I1139)
 
23 Døde av nærvefeber, en tyfoid sykdom, samtidig som sin mor. Corneliusdatter, Karen (I586)
 
24 døde i barselseng Tomasdotter, Margrethe (I665)
 
25 døde i barselseng, etter å ha født trillingene sine. Olsen Skilvold, Helga (I1372)
 
26 Døde i sitt hjem på Reine. Mikalsen, Sylveig (I8)
 
27 Døde i sitt hjem. Olsen, Frithjof (I9)
 
28 Døde i Tromsø Karlsen, Judit Lovise (I2236)
 
29 Døde mens han var student Darre, Hans Christophersøn (I379)
 
30 Døde på Rikshospitalet i Oslo Olsen, Asbjørn Randulf (I7)
 
31 døde som fattiglem Johanesen, Ole Norman (I439)
 
32 døde som legdslem Vikingsdtr., Orlog (I1047)
 
33 døde som lita Kristiansdatter, Josefine Johanna (I688)
 
34 døde som liten Monssøn, Mattis (I672)
 
35 Døde som liten Jensson, Hans Gjert (I679)
 
36 Døde som liten Jensson, Karl Oluf (I686)
 
37 døde som liten Kristianssøn, Jakob Johan (I698)
 
38 døde som spebarn Olsen Skilvold, Truls Krog Kock (I1364)
 
39 døde som spebarn Ellefsen, Solveig (I2024)
 
40 døde ung Mentzsøn Darre, Niels (I490)
 
41 døde ung Mentzsøn Darre, Fredrik (I492)
 
42 Dødfødt X (I309)
 
43 Dødsårsak var lungebetennelse Johansdtr, Johanne Petrine (I366)
 
44 En dag det røyk noe så besatt ut av døra på smia til han Johan, så gikk tilfeldigvis Dr. Bakke forbi, han måtte jo sjekke dette og gikk forsiktig bort til smia, etter å ha sjekka at ikke smia stod i brann kikka han inn, men innenfor kunne han nesten ikke se hånda for seg pga røyk, plutselig dukka det to store runde hvite øyne opp, (de sier at Dr.Bakke trodde det var han "tykje" han så rett i øyan) og han skvatt ut igjen, men det var bare Johan som skulle ut å trekke frisk luft, for som han selv sa: "han va nokka tjukk røyken i smia i dag". Det hører med til historien at Dr.Bakke stengte smia pga dårlige arb.forhold, men ikke mange dagene etter var Johan i sving igjen. Petersen, Johan Norman (I598)
 
45 Erasmus Bendicter Kjerskow Zahl,
er den handelsmannen som var på Sirilund på Kjerringøya og som er modellen til Hamsuns Mack i filmen om Benoni og Rosa.
"Kongen av Kjerringøy" - Kjerschow Zahl (1826-1900). Sønnen på handelsstedet i Nordvika i Herøy ble gjennom ekteskapet 1857 med Anna Elisabeth Ellingsen handelsmann i Kjerringøya og eier av Kjerringøygården og det svære jordegodset ellers som særlig første mannen til Anna Elisabeth hadde kjøpt opp. Gjennom flere tiår var hån Zahl en av de ledende skikkelsene i næringslivet i Nord-Norge og blant de rikeste menn i landsdelen. Han var en ener innafor den tradisjonelle fiskeomsetningen og en betydelig aktør som penge-utlåner. IKjerringøy blir Zahl det nærmeste vi kommer en moderne bygdekonge, og han fikk blant annet utvir?ket at bygda 1887 ble eget prestegjeld. Særlig fra midten av 1880-åra av fikk fiskerinæringa konjunkturene mot seg, og både det og uheldige investeringer i dampskip og gruvedrift gjorde at Zahl mistet mye av formuen sin. Men han etterlot seg like fullt svært betydelige verdier.
Det ser ut til å ha vært en form for ambivalens i forholdet mellom Zahl og bygdefolket i Kjerringøy. Da det i 1890-åra ble mindre med kontanter på handelsstedet, kunne gjeld bli drevet inn med hard hand - også i tilfeller der folk mente de hadde arbeidet for det de stod til rest med i boka. Samtidig bestemte Zahl i testamentet sitt at penger småkårsfolk skyldte ham, skyldte drives inn med al lempe. Og det står fast at han testamenterte 40 000 kroner til et legat der rentene skulle komme de fattige i Kjerringøy til gode. Både de skriftlige kildene og den muntlige tradisjonen peker ellers mot at Zahl på sitt vis var knyttet til lokalsamfunnet og kunne verd?sette kvaliteter hos folk flest. Edevart Andersso' i Åsvika i Fjær var den eneste som hadde våget å si imot Zahl, skal handelsmannen sjøl ha fortalt. Da Kjerschow Zahl 13. april 1893 skreiv testamentet sitt, var husmannen i Åsvika den ene av de to som ble tilkalt for å bevitne dokumentet. 
Zahl, Erasmus Bendicter Kjerskow (I350)
 
46 Etter tradisjonen skal Petter Olai ha vært dreng på Elstad og blitt med Johan Petter Jakobsson da han flyttet til Nystad.
I 1875 er budskapen i Petter-Olaiplassen på 1 ku, 2 sauer, og 1 geit, og utstæden blir oppgitt til 3 tn. poteter.
Da petter Olai ble enkemann, opplot han plassen for den eldste gjenlevende sønnen Oluf Otto Harald Pettersen. 
Andreasen, Petter Olai Marthin (I471)
 
47 Faddere er: Math. Marjavara og hustru, Simone Petrikainen, Abiel Vara og Signe Ranta Hansen, Anna Marie Aslaug (I926)
 
48 Faddere:
Anne Johnsdtr., Øye
Kristine, Rønningen
John Mathisen, Øye
Erik, Sperte
Svend, Rønningen 
Olsdatter, Elen Dortea (I392)
 
49 Faddere:
Anne Johnsdtr., Øyen
Kari Amundsdtr., Rønningen
John Mathisen, Øyen
Svend, Rønningen
Jacob Greager 
Olsen, Ole (I391)
 
50 Faddere:
Anne Kristine Johnsdatter, Øye
Gunhild Maria Madsdtr., Rønningen
John Mathissen, Øye
Ole Halvorsen, Sperte
Ole Olsen, Sperte 
Olsen, Gullik (I563)
 

      1 2 3 4 Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Bjørn-Tore Olsen.